Monthly Archives: พฤศจิกายน 2019

ส่งต่อรอยยิ้มสู่พนักงาน – บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ส่งต่อรอยยิ้มสู่พนักงาน – บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด วันนี้เราได้รับเกียรติจากลูกค้า “บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด” ให้ได้เข้าพบ พูดคุยกับลูกค้าและพนักงานทำความสะอาด คลีนนิ่ง โซลูชั่น โดยตรง ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การทำงาน ปัญหาในการทำงาน แนวทางแก้ไขและปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาตนเอง และรับทราบข้อมูล, คำแนะนำรวมถึงคำติชมจากลูกค้าด้วย จากคำชื่นชมและคำแนะนำของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการพัฒนางานบริการของแม่บ้าน ทำให้เราได้รับโจทย์ที่ท้าทายว่า บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ต้องยกระดับการให้บริการทำความสะอาด ให้ถึงจุดที่เหนือความคาดหมายของลูกค้ายิ่งๆขึ้นไป

งาน Big Cleaning

เราให้ความสำคัญ ในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ทุกซอกทุกมุม และทุกสถานที่ ทั้งอาคาร คอนโด รวมทั้งบ้านส่วนตัว โดยในงานนี้ ภารกิจทำความสะอาดบ้านส่วนของลูกค้าหนึ่งท่าน ซึ่งทีมทำความสะอาด Cleaning Solution จัดเต็มทุกรายละเอียด ทั้งอุปกรณ์และขั้นตอนวิธี ผ่านการอบรมอย่างดีจากหน่วยงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความสะอาดที่ได้รับ