ระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เรื่องธรรมาภิบาล


บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
ช่องทางนี้ทำเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเหตุการณ์หรือการกระทำที่พบเห็นซึ่งขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
การส่งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ผู้แจ้งและขอบเขต : 
 • ผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ เมื่อพบเห็น รับรู้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อกำหนด กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัท อันเป็นเหตุให้ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด เสียผลประโยชน์ และ/หรือกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด
 • ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งเพื่อหารือกับผู้บังคับบัญชาก่อนในเบื้องต้น หากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตามช่องทางที่กำหนด

ผู้แจ้งและขอบเขต : 

 • การให้ความคุ้มครอง
 • กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเป็นพนักงาน ซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริต การร้องเรียนจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการร้ายแรงใดที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
 • ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริต บริษัทจะไม่ดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน

การให้ความคุ้มครอง : 

 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ
 • กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเป็นพนักงาน ซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริต การร้องเรียนจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการร้ายแรงใดที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
 • ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริต บริษัทจะไม่ดำเนินการใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน

ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส : 

ขั้นตอนการดำเนินงาน : 

 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลประเมินเบื้องต้น แจ้ง CEO และคณะกรรมการ

        กรณีเป็นการสร้างข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบและพิสูจน์ตนเอง
 2. คณะกรรมการพิจารณาโทษผู้กระทำความผิด สรุปผลเพื่อนำเสนอ
 3. ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอผลการสืบสวนและข้อสรุปต่อ CEO
 4. CEO พิจารณาผลตรวจสอบและข้อสรุปที่นำเสนอฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานคณะกรรการบริษัทรายไตรมาส
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้