วิธีป้องกันและรับมือเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Last updated: 2021-11-18  | 

วิธีป้องกันและรับมือเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

  • ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันเชื้อไวรัสติดต่อผ่านทางลมหาย สารคัดหลั่ง น้ำมูก หรือน้ำลาย
  • ทานเนื้อสัตว์แบบสุกเท่านั้น  เชื่อไวรัสโคโรน่าสามารถติดต่อได้จากเนื้อสัตว์เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ควรงดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
  • หมั่นล้างมือบ่อยๆ หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 
  • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ที่มีอาการไอหรือจาม 
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ผู้คนพลุกพลาน หรือมีสภาวะเป็นพิษ 
  • งดเดินทางไปยังต่างประเทศ หรือพิ้นที่ที่เสี่ยงโรคระบาด 
  • ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก 
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า หรือของที่มีการสัมผัสร่างกายโดยตรง 
  • ถ้ามีอาการป่วยไข้ ไอ เจ็บขอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

Powered by MakeWebEasy.com