งานทำความสะอาดกระจก – บริษัท เอพี ฮอนด้า บางบอน

Last updated: 2021-11-18  | 

งานทำความสะอาดกระจก – บริษัท เอพี ฮอนด้า บางบอน

งานทำความสะอาดกระจก – บริษัท เอพี ฮอนด้า บางบอน


เป็นงานทำความสะอาดกระจกทั้งบริเวณภายนอก ภายในสำนักงาน บริเวณสำคัญของพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ส่วนสูงที่เข้าถึงยาก ทีมงาน Cleaning Solution พร้อมทั้งบุคลากรมืออาชีพ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทำความสะอาดแบบเข้าถึงเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด

Powered by MakeWebEasy.com